41/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.05.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 18. dubna 1978
o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 (jižní a západní část města Znojma) a č. 135 (severní část města Znojma) a stanoví den jejich konání na sobotu 10. června 1978.
Erban v. r.