História predpisu 39/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.1978 - 28.06.1996