História predpisu 35/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.1978 - 14.03.2008