34/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 29. března 1978
o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové) a stanoví den jejího konání na pátek dne 12. května 1978.
Erban v. r.