História predpisu 32/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.04.1978 - 16.01.1995