31/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
UZNESENIE
Federálneho zhromaždenia
zo 4. apríla 1978
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 23. februára 1978 č. 15 Zb., ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR“.
Indra v. r.