História predpisu 24/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.1978 - 11.11.1998