22/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 28. února 1978
o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 a stanoví den jejího konání na sobotu 8. dubna 1978.
Erban v. r.