16/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 25. ledna 1978
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Strabenice, Střílky, Uhřice-Prasklice)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 a stanoví den jejího konání na sobotu 4. března 1978.
Erban v. r.