História predpisu 153/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1978 - 13.09.1984