História predpisu 140/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1979 - 31.10.1999