139/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 6. prosince 1978
o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru a stanoví dny jejich konání
- ve volebním obvodě č. 47 (jižní část města Břeclavi) na sobotu 3. února 1979;
- ve volebním obvodě č. 88 (město Telč a okolí) na sobotu 3. února 1979.
Erban v. r.