História predpisu 138/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1979 - 10.12.1991