História predpisu 136/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.11.1978 - 31.12.1989