134/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 14. listopadu 1978
o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183
(Praha 4)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 a § 51 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a č. 183 (Praha 4) a stanoví den jejich konání na středu 17. ledna 1979.
Erban v. r.