História predpisu 126/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1978 - 31.12.1984