História predpisu 125/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1978 - 30.04.1988