História predpisu 12/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1978 - 31.01.2009