118/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 18. října 1978
o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21, který zahrnuje část území města Frýdek-Místek, a stanoví den konání této volby na sobotu 25. listopadu 1978.
Erban v. r.