117/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 10. října 1978
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141 (Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Jaroslavice, Litobratřice, Pravice, Slup, Strachotice, Šanov, Valtrovice a Velký Karlov) a stanoví den konání této volby na sobotu 11. listopadu 1978.
Erban v. r.