História predpisu 112/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.09.1978 - 31.05.2002