História predpisu 107/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.1978 - 13.04.1998