105/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 12. září 1978
o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru a stanoví dny jejich konání
- ve volebním obvodě č. 9 (Aš I v okrese Cheb) na sobotu 14. října 1978,
- ve volebním obvodě č. 10 (Aš II v okrese Cheb) na sobotu 14. října 1978,
- ve volebním obvodě č. 37 (Plánicko v okrese Klatovy) na pátek 6. října 1978.
Erban v. r.