104/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 12. září 1978
o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)
Předsednictvo České národní rady
podle § 49 odst. 1 zákona České národní rady č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, vyhlašuje doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj) a stanoví dny jejího konání na pátek 20. října 1978 a na sobotu 21. října 1978.
Erban v. r.