História predpisu 1/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1978 - 31.12.1991