94/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
zo 14. decembra 1977
o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 18. februára 1978.
Indra v. r.