93/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
zo 14. decembra 1977
o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 94 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 94 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 4. februára 1978.
Indra v. r.