História predpisu 92/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1977 - 31.03.2002