História predpisu 91/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1977 - 27.12.1992