História predpisu 8/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.03.1977 - 08.12.2002