História predpisu 78/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1978 - 31.12.1989