7/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 18. februára 1977
o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 27 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 27 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na piatok 15. apríla 1977.
Indra v. r.