História predpisu 67/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.11.1977 - 13.03.1990