63/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.10.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 20. října 1977
o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4) a stanoví den jejího konání na čtvrtek 1. prosince 1977.
Erban v. r.