História predpisu 57/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.10.1977 - 12.09.2004