45/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.08.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 19. júla 1977
o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy a určuje deň ich konania na nedeľu 25. septembra 1977.
Hagara v. r.