História predpisu 44/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1977 - 31.03.1985