43/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 19. července 1977
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (část městského obvodu Brno III) a stanoví den jejího konání na sobotu 10. září 1977.
Erban v. r.