História predpisu 41/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.1977 - 25.07.1992