História predpisu 40/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1977 - 30.04.1992