História predpisu 38/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.07.1977 - 14.10.1990