História predpisu 34/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1977 - 31.05.2002