História predpisu 33/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1977 - 30.07.1993