História predpisu 32/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.1977 - 31.12.1978