31/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 26. dubna 1977
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 a stanoví den jejího konání na sobotu dne 4. června 1977.
Erban v. r.