26/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
O oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v českom vydaní
Vo vyhláške v sadzobníku I v oddiele H položke 64 bolo nesprávne vytlačené: "Povolení věcné loterie, tombol, hracích přístrojů apod. z herní listiny ...". Text má správne znieť: Povolení věcné loterie, tombol, hracích přístrojů apod. z herní jistiny ...".
Redakcia