História predpisu 24/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1978 - 31.05.2002