História predpisu 14/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1977 - 31.01.2002