História predpisu 12/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1977 - 31.12.1982