História predpisu 109/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1977 - 11.06.2003